Logo
Locations
Make a return

Make a return

How to make a return
CDS Vic will provide a 10 cent refund for every eligible drink container returned from 1 November.    Every bottle, can and carton you return helps to divert valuable containers from landfill. 
Eligible containers
Most aluminium, glass, plastic and liquid paperboard (carton) drink containers between 150mL and 3 litres are eligible. Keep the lids on, we recycle them too! 
Refund point types

There are hundreds of refund points across Victoria, so look out for your local. By August 2024 the network will grow to more than 600 refund points.
 

Donation & other refund types
There are multiple ways to receive your 10 cent refund. You can either keep your refund, or support your favourite cause with a donation. 
Get involved

Get involved

Fundraising
CDS Vic gives charities and community groups the opportunity to raise funds while making an impact. 
Donating
Your eligible containers can help others. Donate your valuable container refunds at your nearest refund point. 
Beverage industry partners
Find out more about participating in Victoria’s Container Deposit Scheme
About us
Sorting eligible containers before returning

About us

About CDS Vic
CDS Vic is part of Victoria’s goal to be a leader in the creation of a stronger circular economy.
Search FAQs
Consult our database of Frequently Asked Questions (FAQs).
Contact us
Get in touch if you have a complaint, compliment or a specific enquiry.
Scheme Integrity

See our commitment to fraud and corruption control, and how to get in touch if you have any concerns
 

News
Language
Tiếng Việt

Victoria’s Container Deposit Scheme

Chương trình Đổi vỏ lon Lấy tiền của Victoria

Cư dân Victoria có thể được trả 10 xu cho lon/hộp/bình nước uống tái chế được. Chương trình này sẽ giúp tạo ra sự khác biệt tốt đẹp cho cộng đồng và môi trường của chúng ta. 

Cách tham gia
 1. Xem ở lon/hộp/bình nước uống có đánh dấu 10 xu
 2. Thu thập lon/hộp/bình nước uống có đánh dấu 
 3. Mang đến điểm thu gom 
Tìm Điểm Thu gom gần quý vị nhất

Có hàng trăm điểm thu gom khắp Tiểu bang Victoria. Tìm điểm nào gần quý vị nhất, xem bản đồ tương tác 

Người Điều hành và Hoàn tiền của Khu vực

Có 3 người Điều hành, mỗi người quản lý một phần của Victoria.

Người Điều hành Khu vực quản lý điểm thu gom của quý vị, bao gồm cả việc hoàn tiền.  

Các loại hình thức hoàn tiền có thể khác nhau ở các khu vực, nhưng gồm có:  

 • phiếu mua hàng,  
 • trả tiền qua phương tiện điện tử,
 • tiền mặt  
 • quyên tặng. 

Mỗi Người Điều hành Khu vực cũng sẽ có một ứng dụng cho những ai muốn được trả tiền bằng phương tiện điện tử (EFT, PayPal, quyên tặng). Quý vị không cần phải có ứng dụng mới tham gia được. 

Lon/hộp/bình nước uống có thể được hoàn tiền
Những gì CÓ THỂ được tái chế

Hầu hết các lon/hộp/bình nước uống nhôm, thủy tinh, nhựa và các-tông dung tích giữa 150mL và 3 lít có thể được hoàn tiền.  

Hãy xem dấu 10 xu ở nhãn của lon/hộp/bình nước uống. Dấu này thường nằm ở gần mã vạch (barcode).

Đừng đập dẹp lon/hộp/bình nước uống.

Quý vị có thể để nguyên nắp, chúng tôi cũng có thể tái chế chúng. 

Những gì KHÔNG THỂ tái chế

Một số lon/hộp/bình nước uống không được hoàn tiền. Loại lon/hộp/bình này bao gồm  

 • Sữa tươi không đường
 • Rượu vang  
 • Rượu mạnh.
 • Lon/hộp/bình 1 lít hoặc dung tích lớn hơn đựng nước trái cây, sữa có vị hoặc đựng nước
 • Không lon/hộp/bình dung tích nhỏ hơn 150mL  
 • Lon/hộp/bình dung tích hơn 3 lít. 

hần nhiều những món này vẫn có thể được tái chế trong thùng rác để lề đường của quý vị 

Các loại Điểm Thu gom
Máy Đổi lon/hộp/bình lấy Tiền

Cho lon/hộp/bình vào máy. Máy sẽ rọi quét lọ/hộp/bình này vì thế phải nhận dạng được mã vạch.

Chỗ chứa

Tốt nhất cho khối lượng lớn. Đi vào hoặc lái xe qua cho đếm số lon/hộp/bình nước uống của quý vị. 

Qua quầy thu

Ở một số vùng, doanh nghiệp địa phương có dịch vụ qua quầy thu, tương tự như chỗ chứa. 

Không hẹn trước

Hãy chú ý những sự kiện đặc biệt tại vùng của quý vị. 

Gây quỹ và Quyên tặng

Chương trình Đổi vỏ lon Lấy tiền của Victoria cung cấp cách thức mới cho các nhóm từ thiện và cộng đồng gây quỹ thông qua việc tái chế. Muốn tìm hiểu thêm, hãy xem trang gây quỹ.

Quyên tặng tiền được hoàn lại của quý vị, xin vui lòng kiểm tra với Người Quản lý Khu vực của mình. 

Thêm thông tin

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình và muốn nói chuyện vơí thông dịch viên, xin vui lòng gọi cho TIS National qua số 131 450 và nhờ họ gọi CDS Vic qua số 134 237. Giờ làm việc của chúng tôi là 9 giờ sáng - 5 giờ chiều AEST, Thứ Hai - Thứ Sáu.